Apple Push Notification – Android Google Cloud Messaging

Standard

Merhaba,

Bir çoğunuzun ihtiyacı olan push notification konusunda bugün bir makale yazma kararı aldım.

Hem ios hem android e notification gönderebileceğiniz bir sınıf yazdım. Kullanımı ile birlikte hızlıca ele alalım isterseniz.

Tabi herşeyden önce şunu belirtmek isterim; kullanımı hakkında daha detaylı bilgi ve kaynak kodlara Git üzerinden erişmek isterseniz: https://github.com/onurcanalp/pushNotification

Hadi başlayalım isterseniz..

<?php
/**
 * Onur Canalp - 13 Ekim 2014
 *
 * Mobil aygıtlara notification göndermek için..
 * GMC - Google Mobile Cloud Push Notification
 * APN - Apple Push Notification
 */

class pushNotification {

  private $gmcApiKey = 'xxxxxxxxxxxxx'; //GOOGLE
  private $apnPassPhrase = 'onur12345'; //Apple
  private $apnPemFile = 'APNS.pem';
  private $errorMessages = "";

  public function __construct() {
    $this->apnPemFile = dirname(__FILE__).'/'.$this->apnPemFile;

    if (!file_exists($this->apnPemFile)) {
      echo "PEM Not Found! "; exit();
    }

	}

  //Hazırlayalım ve gönderelim
  public function prepareAndSend($message = "", $devices = array()){

    $data['d'] = $message['d'];
    $data['m'] = $message['m'];

    if(isset($message['i'])){
      $data['i'] = $message['i'];
    }

    //ayıklayalım aygıtları ios - android
    foreach($devices as $key => $device){
      if($device['type'] == 'ios'){
        $iosIDS[] = $device['id'];
      }
      else{
        $androidIDS[] = $device['id'];
      }
    }

    //android cihazlara gönderelim
    if (count($androidIDS) > 0){
      $return['android'] = $this->sendGoogleCloudMessage($data, $androidIDS);
    }

    //ios cihazlara gönderelim
    if (count($iosIDS) > 0){
      //sadece ios da badge kavramı var..
      if(isset($message['badge'])){
        $data['badge'] = $message['badge'];
      }

      $return['ios'] = $this->sendAPNS($data, $iosIDS);
    }

    return $return;
  }

  public function sendGoogleCloudMessage( $message, $ids )
  {

    $url = 'https://android.googleapis.com/gcm/send';

    $post = array(
      'registration_ids' => $ids,
      'data'       => $message,
    );

    $headers = array(
      'Authorization: key=' . $this->gmcApiKey,
      'Content-Type: application/json'
    );

    $ch = curl_init();

    curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
    curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode( $post ) );

    $result = curl_exec( $ch );

    if ( curl_errno( $ch ) )
    {
      $result['result'] = array('result' => false, 'hata' => 'GCM error: ' . curl_error( $ch ));
    }

    curl_close( $ch );

    return json_decode($result);
  }

  public function sendAPNS($message = "", $ids = array()){

    $ctx = stream_context_create();
    stream_context_set_option($ctx, 'ssl', 'local_cert', $this->apnPemFile);
    stream_context_set_option($ctx, 'ssl', 'passphrase', $this->apnPassPhrase);

    // Open a connection to the APNS server
    $fp = stream_socket_client('ssl://gateway.sandbox.push.apple.com:2195', $err, $errstr, 60, STREAM_CLIENT_CONNECT|STREAM_CLIENT_PERSISTENT, $ctx);

    if (!$fp){
      $this->errorMessages = "Failed to connect: $err $errstr" . PHP_EOL;
      return false;
    }


    //Body
    $body['aps']['alert'] = $message['m'];
    $body['aps']['d'] = $message['d'];
    if(isset($message['badge'])){
      $body['aps']['badge'] = $message['badge'];
    }
    if(isset($message['i'])){
      $body['aps']['i'] = $message['i'];
    }

    $apnsBodyContent = json_encode($body);
    $errorNum = 0;
    foreach($ids as $deviceToken){
      $msg = chr(0) . pack('n', 32) . pack('H*', $deviceToken) . pack('n', strlen($apnsBodyContent)) . $apnsBodyContent;

      // Send it to the server
      $result = fwrite($fp, $msg, strlen($msg));

      if (!$result){
        $errorNum++;
        $errors[] = 'Message not delivered'. $deviceToken . PHP_EOL;
      }
    }

    // Close the connection to the server
    fclose($fp);

    if($errorNum > 0){
      //detaylı bilgi istenirse
      $this->errorMessages = $errors;

      $object = new stdClass();
      $object->success = 0;
      $object->failure = $errorNum;
      $object->results = $errors;
    }
    else{
      $object = new stdClass();
      $object->success = 1;
      $object->failure = 0;
    }

    return $object;
  }

  public function getAllDevices(){
    global $db;

    $devices = $db->fetchAll("SELECT device_id, device_type FROM mobile_devices GROUP BY device_id");
    foreach($devices as $device){
      $ret[] = array('id' => $device['device_id'], 'type' => $device['device_type']);
    }

    unset($devices);

    return $ret;
  }
}

APNS.pem dosyası dikkatinizi çekmiştir belki.. .cer formatında sertifikanız varsa ve .pem nereden çıktı diyorsanız buyrun çözümü:

http://www.onurcanalp.com/2014/12/04/linuxunix-ve-os-x-uzerinde-cer-p12-sertifikalarini-pem-yapmak/

Şimdi bu sınıfı kullanarak mesajı gönderen fonksiyonumu yazacağım..

<?php
 *
 * Push Notification
 *
 * m: mesaj
 * d: display(açılmasını istediğimiz ekran)
 *   0 - Kategoriler
 *   1 - Sepet
 *   2 - Son görüntülenen ürünler
 *   3 - Profil
 *   4 - Bilgi Merkezi
 *   5 - Sipariş Listesi
 *   6 - Hediye Çekleri
 *   7 - Kupon Kodları
 *   8 - Destek Listesi
 *   9 - Kampanya
 *   10 - Ürün
 *   11 - Sipariş
 *   12 - Destek Detayı
 * i: id (varsa id)
 * badge: ios için üstteki rakam
 */
function sendPushNotification($mesaj = "", $display = 0, $devices = array(), $id = 0, $badge = 0){

  require("includes/class.pushNotification.php");
  $pushObj = new pushNotification();

  //hatalı display geldi ise default profili açtıralım
  $display = (int)$display;
  if($display > 12){
    $display = 0;
    $id = 0;
  }

  //hatalı array(device_id - device_type) gönderildiyse tümüne gönderelim
  if (empty($devices) || !is_array($devices)){
    $devices = $pushObj->getAllDevices();
  }


  $parameters['m'] = $mesaj;
  $parameters['d'] = $display;

  if($id > 0){
    $parameters['i'] = $id;
  }

  //parametrelere ekleyelim, sonra prepareAndSend metodunda android ise temizliyoruz.
  if($badge > 0){
    $parameters['badge'] = $badge;
  }

  $result = $pushObj->prepareAndSend($parameters,$devices);

  $success = true;
  $failCount = 0;

  if(isset($result['android']) && $result['android']->failure > 0){
    $success = false;
    $failCount += $result['android']->failure;
  }

  if(isset($result['ios']) && $result['ios']->failure > 0){
    $success = false;
    $failCount += $result['ios']->failure;
  }


  unset($pushObj, $parameters);

  if($success){
    //Tümü başarılı
    return true;
  }
  else{
    //biri veya bir kaçı hatalı gitti.. Hatalı giden adeti döndürelim
    return $failCount;
  }
}

Yeterli olacağını umuyorum anlamanız için, kod aralarında yorumlarda yazdım..

Kolay gelsin

2 thoughts on “Apple Push Notification – Android Google Cloud Messaging

 1. Abdullah Dural

  Merhaba Onur Bey,

  .net tarafında bu kod üzerine bilgileriniz örnek verecbileceğiniz bir paylaşımınız var mı ?

  Teşekkürler
  İyi Çalışmalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir