Encapsulation, inheritance ve Polymorphism

Standard

Sizlere OOP ile hayatımıza giren bazı terimleri kabaca anlatmaya çalışacağım..

Encapsulation:
Bir nesnenin bazı özellik ve işlevlerini diğerlerinden saklanabilmesi, erişimin sınırlandırılabilmesidir.
Yani private tanımladığımız alanları kullanıcıdan saklamamız anlamına gelir ki zaten kullanıcının bunu kullanmasına gerek yoktur ve hatta kullanmaması gerekmektedir.

Encapsulation’u bir telefona benzetebiriz. Telefonun düğmeleri ortada (‘public’) dururuken bir çok parça telefonun içerisinde gizildir (private). Zaten kullanıcının bunları kullanması gerekmez hatta dokunmaması gerekir. Aynı şekilde bir nesnenin kendinde bulunan bileşenleri kötü niyetli veya bilinçsiz kullanımlardan gizlemesi gerekir.

Encapsulation programcıya nesneleri koruma gücünü verir..
Inheritance:

Kalıtım (inheritance), bir nesnenin diğer bir nesnenin özelliklerini kazanması işlemidir. Diğer bir deyişle bir class’ın başka bir class’daki property ve method’lara sahip olmasına inheritance denir..

Bu önemlidir, çünkü hiyerarşik sınıflandırmayı destekler.

Bir class’ın diğerindeki özellikleri miras olarak alması için kullanılan keyword ‘extends’ dir.

Birçok bilgi, hiyerarşik (yani ast-üst) sınıflandırma ile yönetilebilir hale gelir. Hiyerarşiler kullanılmaz ise, her nesnenin özelliklerinin açıkça belirtilmesi gerekir. Fakat kalıtım kullanımıyla, bir nesnenin, onu sadece kendi sınıfının içinde eşsiz yapan özelliklerini belirtmemiz yeterlidir.

Polymorphism:

Belli bir işlemin (metodun) birçok obje tarafından kullanılmasıdır.

Daha fazla terim öğrenmek isteyenler Public, Private, Protected, Final, Const , Extends ve Static Kavramları sayfasına bakabilirler..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir